TRACEPIGEN

Tracking systemic therapy resistance of lung and colorectal cancer through targeted NGS analysis of genetic and epigenetic variants in liquid biopsies.

TRACEPIGEN projekat se bavi jednim od najznačajnijih problema u lečenju karcinoma koji se odnosi na pojavu rezistencije na sistemsku terapiju.

Ovaj projekat se bavi ispitivanjima cirkulišućih tumorskih DNK (cfDNK) i promene njihovih genetičkih i epigenetičkih profila u odgovoru na sistemsku terapiju u karcinomima pluća i kolorektuma a u cilju pronalaženja potencijalnih prognostičkih i dijagnostičkih biomarkera koji će nam omogućiti dinamičko praćenje toka i progresije bolesti.

Tim

Ovaj projekat okuplja grupu mladih istraživača koji će zajedničkim radom doprineti uvođenju novog polja ispitivanja epigenomike i bioinformatike karcinoma u Srbij.

Podrška istraživanju

Ovo istraživanje podržao je Fond za nauku Republike Srbije, PROMIS, #6060876, TRACEPIGEN

Scroll to Top