Problem

>
Problem

Karcinom pluća
epidemiologija i faktori rizika

Već nekoliko decenija je rak pluća najčešći uzrok obolevanja i umiranja od malignih tumora širom sveta. Kod muškаrаcа je I dakje nаjčešći kаrcinom, a kod ženа četvrti nаjčešći maligni tumor i drugi nаjčešći uzrok smrti od malignitetа. Od raka pluća u proseku godišnje u Srbiji oboli oko 6.000 i umre 4.600 osoba. Maligni tumori pluća i bronhija vodeća su maligna lokalizacija i u obolevanju (21,3%) i u umiranju (31,3%) u muškoj populaciji u Srbiji. Rak pluća je treći (8,1%) po učestalosti uzrok obolevanja i drugi (12,1%) uzrok umiranja među ženama sa dijagnozom raka u Srbiji.

Izlaganje duvanskom dimu predstavlja glаvni rizik za nastanak rаkа plućа. Pušači imaju 20 puta veću verovatnoću da obole od raka pluća u odnosu na nepušače. Takođe, dokazana je uzročno-posledična veza između pаsivnog pušenjа i pojave rаkа plućа. Pored duvanskog dima, postoje I drugi kancerogeni koji povećavaju rizike za karcinom pluća kao što su radon, аrsen, policiklični ugljovodonici, azotni oksidi, azbest, herbicidi, insekticidi… Pozitivna porodična anamneza rаkа plućа u prvom stepenu srodstva povećava rizik za pojavu ovog karcinoma. Još uvek nije poznato koji stepen rizika se u ovom slučaju dodeljuje genetičkim faktorima a koji se dodeljuje spoljašnjim faktorima rizika kojima su izloženi članovi iste porodice i istog domaćinstva. Od dodatnih faktora rizika navode se i oboljenja izazvana  chlamydijom pneumoniae I HIV-om, a veruje se i da radioterapija i druge vrste zračenja grudnog koša povećavaju rizik za pojavu raka pluća.

Karcinom kolorektuma-epidemiologija i faktori rizika

Karcinom kolorektuma je treći po stopi smrtnosti i četvrti najučestaliji karcinom na svetu čineći 11% dijagnoza od svih karcinoma i sa incidencom koja raste u razvijenim zemljama. Karcinom kolorektuma je češći kod muškaraca nego kod žena i 3-4 puta češće se javlja u razvijenim zemljama u odnosu na zemlje u razvoju. U Srbiji, karcinom kolorektuma je drugi po učestalosti I kod žena (posle karcinoma dojke) I kod muškaraca (posle karcinoma pluća). Kod oba pola, učestalost ove bolesti raste sa godinama iako se u Srbiji i nekim drugim zemljama uočava porast broja obolelih u populacij mladjoj od 40. godina.

Rizik za pojavu karcinoma kolorektuma raste sa godinama starosti. Pozitivna lična anamneza na polipozu, ulcerozni kolitis, Kronovu bolest i druge inflamatorne i patološke promene se povezuju sa povećanim rizikom za nastanak karcinoma kolorektuma. Do 20% karcinoma debelog creva pokazuje ispoljavanje nasledne komponente. Postojanje porodične istorije karcinoma debelog creva u više generacija i u mlađem životnom dobu ukazuje na posojanje naslednih kancerskih sindroma kao što su nasledna familijarna adenomatozna polipoza i nasledni nepolipozni karcinom debelog creva. U dodatne faktore rizika spadaju i način života, ishrane, konzumiranje alkohola, pušenje…

Scroll to Top